Björkar

Frågor och intresseanmälan

Om du har några frågor eller vill anmäla ditt intresse för att anlita mig fyller du i formuläret här till höger. För att försäkra att slutresultatet ska bli så bra som möjligt är det av stor vikt att vi tillsammans diskuterar hur ni vill att er högtidsceremoni ska utformas. Intresseanmälan är inte bindande. 

Vid intresseanmälan, vänligen informera om vilket datum och tid som gäller, vart ceremonin äger rum, samt hur många/vilka sånger ni tänker er ska framföras.